Drammen Illustrert

Geir Brohjem

Havnet i Drammen ganska tilfeldig, jeg er opprinnelig fra Hamar, utdannet billedkunstner og kikket etter røttene på Hedmarken etter studiene. Men noen venner hadde nettopp rehabilitert den gamle drops fabrikken på Merket og vi slo til da huset over gaten stod til salgs.

Har nå bodd over fem år i denne spesielle byen som vokser mens man står og ser på. Har en liten beskjed til politikerne; ta mer tak i det som er Drammen og ikke kjøp image utenfra. Ta vare på bybildet, lytt til riksantikvaren og legg til rette for et levende sentrum.

Geir Brohjem tegnet