Drammen Illustrert

Bilde av Laura la Cour Andresen

Laura la Cour Andresen

Jeg kom til Drammen for å studere visuell kommunikasjon i 2005, og jobber nå fulltid som freelance designer.

Først og fremst er det grafisk design og webdesign som står på dagsordenen. Men når muligheten byr seg for illustrasjon er jeg klar med blyant, papir og et litt større smil enn vanlig.

www.lauraandresen.no

Laura la Cour Andresen tegnet