Drammen Illustrert

Bilde av Randi Strand

Randi Strand

Randi Strand er utdannet grafisk designer og startet designbyrået Blanke Ark & Fargestifter i Oslo i 1989. Der er hun daglig leder og kjernekompetansen er visuelle profiler og merkevarebygging for bedrifter og organisasjoner.

Randi Strand har også atelier i Kreaktiv KunstKollektiv i Drammen. Malerienes motiver er varierte og eksperimentelle og hun bruker gjerne typografi og tekst sammen med illustrasjon. Melodier og tekster gir ofte inspirasjon til motivene, og gjenspeiler at kunstneren opprinnelig er grafisk designer. Hun deltok i august på utstillingen “Elva rundt”

www.blankeark.no

Randi Strand tegnet