Drammen Illustrert

Bilde av Rita Havikhagen Høgmoen

Rita Havikhagen Høgmoen

Rita har tegne-, male- og skrivedilla og en bachelor i Visuell Kommunikasjon. Til daglig jobber hun som markedsansvarlig for Kreaktiv AS, som selger utstyr til kreative fag.

Den jobben blir man naturligvis farget av… På “fritiden” er hun kreativ leder for Kreaktiv KunstKollektiv som er atelier-, undervisning- og aktivitetsdelen av Kreaktiv. “Kollektivet” er drevet uten støtte, kun basert på frivillig innstats, og står blant annet bak Norges lengste kunstutstilling, Elva Rundt.

Rita Havikhagen Høgmoen tegnet