Drammen Illustrert

Bilde av Stein Nerland

Stein Nerland

Jeg jobber som både frilans illustratør (Aftenposten, Innsikt, Dag og Tid), og som billedkunstner.

For tiden arbeider jeg med utsmykning av Nye Midtbygda skole i Røyken som skal stå ferdigsstilt våren 2011. Store glassflater og tittebrønn integrert i gulv - alt tilrettelagt mht til barnas konstruktive opplevelse av skolemiljøet. Se forøvrig www.steinnerland.no

www.steinnerland.no

Stein Nerland tegnet