Drammen Illustrert

Bilde av Svanhild Rohdin

Svanhild Rohdin

Svanhild Rohdin (14.07.76) jobber hovedsakelig som kunstmaler, men også innen sjangere som videoinstallasjon, skulptur, installasjon, sjablonkunst mm.

Hun jobber ofte prosjektbasert, administrerer og gjennomfører gjerne prosjektene selv i samarbeid med næringsliv og frivillige. En viktig grunnvisjon i hennes arbeid er at mennesker som står sammen kan få til uovervinnelige oppgaver. Kunsten er et redskap for å skape positive ringvirkninger.

www.srkunst.no

Svanhild Rohdin tegnet