Drammen Illustrert

1. mai er vår dag også!

Uke
18
1. mai er vår dag også!

Siden Drammens Tidende ikke kommer ut lørdag 1. mai, benytter jeg sjansen til å feire arbeidernes dag her på Drammen Illustrert, med en påminnelse om at illustratører og bildekunstnere også er arbeidere! Riktignok er vår påvirkning på menneskers hverdag mindre håndfast enn en sykepleiers, bussjåførs eller platearbeiders, men ikke mindre kraftfull og viktig. Vi påvirker nemlig måten du ser og oppfatter verden på. Enten det er i et maleri på en gallerivegg, eller en illustrasjon i et magasin; vi arbeider for at du skal stoppe opp og SE.

Og i likhet med andre arbeidere verden over har vi også rettigheter og arbeidsforhold som vi kjemper for å bedre og opprettholde. Uten tunge fagorganisasjoner i ryggen kjemper vi ofte alene for rettferdige honorarer, rettigheter til våre produkter og respekt for vårt yrke/arbeid.

Det er også på sin plass å minne alle om at 1. mai i Norge i 2010 handler like mye, om ikke mer, om solidaritet med arbeidere uten grunnleggende rettigheter. De som sliter uten anstendig lønn, i kummerlige og farlige arbeidsforhold og som ikke selv har en stemme sterk nok til å bli hørt.

For å understreke vår upartiskhet i forbindelse med denne “røde” dagen; legg merke til det blå flagget i prosesjonen over brua; 1. mai er alle arbeideres dag!