Drammen Illustrert

Broene i Drammen 2

Uke
38
Broene i Drammen 2

Hvorfor bygge bro? Sterke, regelmessige konstruksjoner i stein, betong og stål, slynger seg gjennom byen. Broer over dypet. Fra et sted til et annet.

Formidler og knytter sammen byens harmoni, byens ballansepunkt. Steder brakt sammen. Flere muligheter, variasjoner. Grunnlag for vekst, erobring, konflikt, løsning… Samhold.


Vis Drammen Illustrert i et større kart