Drammen Illustrert

Hunder i Elveparken

Uke
7
Hunder i Elveparken

Drammenserne er stolt av elveparken sin og jeg vil gjerne hedre de flittigste brukerne, hundene og menneskene deres. Når det er tomt for andre mennesker i parken er det alltid en hund med eier å se. Gode friluftsområder gir gode levevilkår for hunder, og menneskets beste venn gjør mennesket lykkelig og lykkelige mennesker blir gode samfunnsborgere. Så bygg ut friluftsområdene og slipp hunden løs! En vinn-vinn-situasjon. Det er også det er betimelig å illustrere den gamle jernbanebroa nå som togene har sånn fokus. Denne viktige ferdselsveien må prioriteres ikke bare av hensyn til ferdsel, men også miljø. Hadde det vært like attraktivt å flytte til Drammen uten dette gode transporttilbudet?


Vis Drammen Illustrert i et større kart